New 8FX MCU (8位控制器)

您的位置:首页--产品展示--New 8FX MCU (8位控制器)

MB95F636 Series(32PIN)

 宽工作电压:2.4-5.5V

型号

ROM/RAM

LVD

I/O

定时器

通讯端口

8/10bit A/D

特殊功能

封装

MB95F636HPMC-G-SNE2

36KB/1024B

-

28

• 8/16-bit 复合时钟×2 ch
• 8/16-bit PPG×3ch
• 16-bit PPG ×1ch (可配置为独立工作模式或与MPG工作模式)
• 16-bit 重载时钟×1ch (可配置为独立工作模式或与MPG工作模式)
时基定时器×1ch
• Watch prescaler×1ch

• UART/SIO×1ch
• LINUART×1ch
• I2C×1ch

•8ch×8/10AD转换器

多脉冲发器MPG×1ch (直流马达控制专用)
模拟电压比较器

LQFP32

MB95F636HP-G-SH-SNE2

SDIP32

MB95F636HWQN-G-SNE1

QFN32

MB95F636KPMC-G-SNE2

29

LQFP32

MB95F636KP-G-SH-SNE2

SDIP32

MB95F636KWQN-G-SNE1

QFN32

MB95F634HPMC-G-SNE2

20KB/1024B

-

28

LQFP32

MB95F634HP-G-SH-SNE2

SDIP32

MB95F634HWQN-G-SNE1

QFN32

MB95F634KPMC-G-SNE2

29

LQFP32

MB95F634KP-G-SH-SNE2

SDIP32

MB95F634KWQN-G-SNE1

QFN32

MB95F633HPMC-G-SNE2

12KB/512B

-

28

LQFP32

MB95F633HP-G-SH-SNE2

SDIP32

MB95F633HWQN-G-SNE1

QFN32

MB95F633KPMC-G-SNE2

29

LQFP32

MB95F633KP-G-SH-SNE2

SDIP32

MB95F633KWQN-G-SNE1

QFN32

MB95F632HPMC-G-SNE2

8KB/256B

-

28

LQFP32

MB95F632HP-G-SH-SNE2

SDIP32

MB95F632HWQN-G-SNE1

QFN32

MB95F632KPMC-G-SNE2

29

LQFP32

MB95F632KP-G-SH-SNE2

SDIP32

MB95F632KWQN-G-SNE1

QFN32

[Download]   Datasheet                 

                        Hardware manual     


 


 


< 返回

沪ICP备15009483号 Copyright © 2019上海泽兆电子科技有限公司     地址:上海市松江临港科技城研展路455号A座502   电话:021-54179891