FM3 MCU

您的位置:首页--产品展示--FM3 MCU

MB9BF520series

 

型号

封装

RAM/Flash

通讯

Timer

特别

MB9BF521 KPMC

LQFP 48, 0.5

RAM: 16.00KByte DUALOPFLASH:  96.00 Kbyte

CAN: 1 chUSB: 1
I2C: 8
LIN-UART: 8

I/OTimer: 8 RLD Timer: 9
Waveform Generator: 3
MFT: 1
PWC: 8
PPG: 14
PWM: 8
ICU: 4
OCU: 3

ADC: 14 chSubClock:  yes
ext. IRQ: 15

MB9BF521 KQN

QFN 48, 0.5

MB9BF522 KPMC

LQFP 48, 0.5

RAM: 16.00KByte DUALOPFLASH:  160.00 Kbyte

MB9BF522 KQN

QFN 48, 0.5

MB9BF524 KPMC

LQFP 48, 0.5

RAM: 32.00KByte DUALOPFLASH:  288.00 Kbyte

MB9BF524 KQN

QFN 48, 0.5

MB9BF521 LPMC1

LQFP 64, 0.5

RAM: 16.00KByte DUALOPFLASH:  96.00 Kbyte

CAN: 1 chUSB: 1
I2C: 8
LIN-UART: 8

I/OTimer: 8 RLD Timer: 9
Waveform Generator: 3
MFT: 1
PWC: 8
PPG: 14
PWM: 8
ICU: 4
OCU: 3

ADC: 23 chSubClock:  yes
ext. IRQ: 20

MB9BF521 LQN

QFN 64, 0.5

MB9BF522 LPMC1

LQFP 64, 0.5

RAM: 16.00KByte DUALOPFLASH:  160.00 Kbyte

MB9BF522 LQN

QFN 64, 0.5

MB9BF524 LPMC1

LQFP 64, 0.5

RAM: 32.00KByte DUALOPFLASH:  288.00 Kbyte

MB9BF524 LQN

QFN 64, 0.5

MB9BF521 MPMC

LQFP 48, 0.5

RAM: 16.00KByte DUALOPFLASH:  96.00 Kbyte

CAN: 1 chUSB: 1
I2C: 8
LIN-UART: 8

I/OTimer: 8 RLD Timer: 9
Waveform Generator: 3
MFT: 1
PWC: 8
PPG: 14
PWM: 8
ICU: 4
OCU: 3

ADC: 26 chSubClock:  yes
ext. IRQ: 24

MB9BF522 MBGL

PFBGA 96, 0.5

RAM: 16.00KByte DUALOPFLASH:  160.00 Kbyte

MB9BF522 MPMC

LQFP 80, 0.5

MB9BF524 MBGL

PFBGA 96, 0.5

RAM: 32.00KByte DUALOPFLASH:  288.00 Kbyte

MB9BF524 MPMC

LQFP 80, 0.5

[Download]   Datasheet                 

                        Hardware manual     


 

< 返回

沪ICP备15009483号 Copyright © 2019上海泽兆电子科技有限公司     地址:上海市松江临港科技城研展路455号A座502   电话:021-54179891